Bokföring

Bokföring ska du framför allt ha för din egen skull för att kunna följa upp verksamheten och styra den mot de mål du ställt upp. Det finns även lagar som styr bokföringsskyldigheten som vi håller oss uppdaterade på löpande.
Kommer du in med ditt material regelbundet ser jag till att följa alla lager och normer och informerar dig om hur du ligger till och vad du bör tänka på.

Jag erbjuder posthantering, betaltjänster, fakturering, betalningsuppföljning, mm. Jag erbjuder helt enkelt de tjänsterna som just du behöver med tanke på din verksamhet och dina behov.

Jag jobbar främst med Vismas webbaserade program.