Bokföring

Bokföring ska du framför allt ha för din egen skull för att kunna följa upp verksamheten och styra den mot de mål du ställt upp. Det finns även lagar som styr bokföringsskyldigheten som vi håller oss uppdaterade på löpande.
Kommer du in med ditt material regelbundet ser vi till att följa alla lager och normer och informerar dig om hur du ligger till och vad du bör tänka på.

Vi erbjuder posthantering, betaltjänster, fakturering, betalningsuppföljning, mm. Vi erbjuder helt enkelt de tjänsterna som just du behöver med tanke på din verksamhet och dina behov.

Vi jobbar med Visma, Hogia, Fortnox och BLs lokal- samt webbaserade program.