Lönehantering

Vi hanterar alla delar i löneprocessen från frånvarohantering, reseräkningar, utlägg, förmåner, pensionsadministration, m.m – det är dina behov som styr.

Vi finns här som ett bollplank vid lönefrågor och ställer gärna upp vid framtagning av t.ex personalhandböcker.